[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,413

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1810  21/10/2559  ลำดับเหตุการณ์ ม.อ.แสดงความอาลัยและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1809  12/10/2559  ประชาชนร่วม 1,000 คน ร่วมในพิธีถวายความอาลัยที่ ม.อ.ปัตตานี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1808  10/10/2559  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม PSU BIKE ปั่นเพื่อน้อง  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1807  14/09/2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน ศาสตราจารย์ทางภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย  วิจัย  เวียนภายใน
_1806  29/09/2559  ม.อ.ปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี ย้อนรอยชุมชนตลาดจีน สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน จัดนิทรรศการไทย-จีน “กือดาจีนอ”  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1805  23/09/2559  I-WiSe อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับความท้าทายใหม่ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับ  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1804  08/09/2559  ขอเชิญชมและเป็นกำลังใจให้ผู้พิการทางสมองและปัญญา ในการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1803  07/09/2559  เปิดหอประชุมม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1802  31/08/2559   ม.อ.ปัตตานีร่วมกับUMK มาเลเซีย จัดปั่นจักรยาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันชาติมาเลเซีย  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1801  0016032559  ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาเพื่อประมวลองค์ความรู้การพัฒนาสังคมชายแดนใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1800  0013032559  ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1799  0012032559  ม.อ.ปัตตานี เปิดศูนย์ภาษา จัดอบรม ๘ ภาษา กว่า ๒๐ หลักสูตร ให้ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตลอดปี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 32] กำลังแสดงหน้าที่ 33/179 [หน้าถัดไป = 34]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179