[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,362

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2103  25/06/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานีแจ้งแบบฟอร์มสำหรับผู้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 และให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2102  25/06/2564  ม.อ.ปัตตานีประสาน สสจ.ปัตตานีขอวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2101  15/06/2564  ม.อ.ปัตตานี แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2100  20/06/2564  โรงพยาบาลสนาม ม.อ.ปัตตานีเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิดวันแรกเกือบ 100 คน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2099  18/06/2564  เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2098  17/06/2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนับสนุนครุภัณฑ์โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2097  16/06/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ม.อ.ปัตตานีนัดหมายประชาชนมารับวัคซีนเข็มที่ 2  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2096  14/06/2564   ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้บริการประชาชน วันละ 2,500 คน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2095  12/06/2564  เปิดหอพัก 6 ม.อ.ปัตตานีเป็นพื้นที่สังเกตอาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานี เป็นรอบที่ 2  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2094  11/06/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ม.อ.ปัตตานี ยืนยันผู้ป่วยล้มแขนหักไม่ได้แพ้วัคซีน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2093  11/06/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีนม.อ.ปัตตานี ให้วัคซีนแก่ อสม. นักเรียนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ ร่วมถึงประชาชนกลุ่มด่านหน้าที่ และกลุ่มเสี่ยง วันเดียวกว่า 2,500 คน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2092  09/06/2564  ผลการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของศูนย์ฉีดวัคซีนม.อ.ปัตตานี 2 วันแรกอย่างเป็นทางการเป็นไปตามเป้าหมาย  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/179 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179