[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,299

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1618  28*10/2556   ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา(2556)  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1617  24/09/2556  40 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ณ ม.อ.ปัตตานี  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1616  16/09/2556  เปิดเวทีนานาชาติความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1615  16/09/2556  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ม.อ. หาดใหญ่  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1614  16/09/2556  2 น.ศ. รัฐศาสตร์ รับรางวัล สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1613  12/09/2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1612  12/09/2556  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี แนะภาครัฐควรชัดเจนในเรื่องการลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการแปรรูปในประเทศ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1610  09/09/2556  ม.อ.จัดตั้งสภาวิทยาเขต 5 วิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1608  09/09/2556  ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1607  05/06/2556  อธิการบดี ชี้แจงสงขลานครินทร์พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ขอให้ประชาคมร่วมกันเสนอแนะร่างพรบ. ยืนยันการบริหารรูปแบบใหม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และไม่มีผลกระทบด้านลบต่อประชาคม  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1606  05/09/2556  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพวันมหิดล  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1605  30/08/2556  เพลงประจำวิทยาเขตภูเก็ต คำร้อง ผศ.มะเนาะ ยูเด็น ทำนอง รศ.วันเนาว์ ยูเด็น ประพันธ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2556  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48/179 [หน้าถัดไป = 49]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179