[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,380

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2055  20/09/2563  ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2054  22/09/2563  ม.อ.ปัตตานี เปิดบ้านรอยต่อ 2 ชุมชนย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2053  15/09/2563  งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 รวม 9 วัน 9 คืน เปิดอย่างเป็นทางการแล้วในคืนนี้ที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2052  12/09/2563  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2563  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_2051  31/08/2563  ทีมคอหงส์ 2 จังหวัดสงขลา ชนะเลิศเปตองได้ครองถ้วยพระราชทาน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2050  26/08/2563  ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ประจำปี 2563  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2049  11/08/2563  วิทยาเขตปัตตานีมีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563 รวม 32 คน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2048  03/08/2563  สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี รณรงค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลดเครื่องพิมพ์ จากจำนวนเครื่องพิมพ์ กว่า 100 เครื่อง ให้เหลือเพียง 8 เครื่อง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2047  06/08/2563  เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เปิดโครงการ "EU COVID-19 Three Southern Border Provinces" ที่ปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2046  21/07/2563  ขอเชิญร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรม : PSU Innovation Challenge  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2036  001022563  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2035  18/05/2563  ตู้กับข้าว 9 วัน...ตู้เติมสุขและตู้แบ่งปันจากชาวม.อ. ณ รูสะมิแล และ บริษัทยางโอตานิ  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13/179 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179