[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,328

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1359  0045082551  ขอเชิญ บุคลากรทุกท่าน ร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาประเพณี 2 ฝั่งคลอง ประจำปี 2551  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1358  0044082551  ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1357  0043082551  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1356  0042082551  ม.อ. ปัตตานี เปิดเวทีนานาชาติการจัดระบบการศึกษาในสังคมมุสลิม เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาอิสลาม ที่มีคุณภาพ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1355  0041082551  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ อบจ. ปัตตานี จัดพบปะสตรีมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมความรู้ด้านศาสนา จริยธรรม ส่งผลต่อการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1354  0040082551  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์มหาราชินี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1353  0037072551  วิทยาเขตปัตตานี ทำโครงการคัดแยกขยะแบบครบวงจร  วิจัย  เวียนภายใน
_1352  0036072551  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสี่อัตลักษณ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในวัฒนธรรมที่หลากหลาย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1351  0035072551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญฟังบรรยายโดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช หัวข้อ “ความเสี่ยงของพิบัติภัยทางธรรมชาติในภาคใต้”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1350  0033072551  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มุ่งปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1349  0032072551  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๑  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1348  0030072551  ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญ ๔๐ ปี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 68] กำลังแสดงหน้าที่ 69/179 [หน้าถัดไป = 70]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179