[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,105

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1429  0023062553  ม.อ. ปัตตานี จัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๕๓ เน้นความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1428  0022062553  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาเพื่อผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1427  0021062553  ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน และเปิดศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1426  0020052553  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1425  0017042553  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1424  0016032553  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมโครงการปลุกจิต คิดสื่อ สร้างเครือข่ายเยาวชนโทรคมนาคม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1423  0015032553  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1422  0014032553  จัดตั้งศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1421  0013032553  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา ๕ ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1420  0012032553  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1419  0010032553  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี สร้างหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่องโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1418  0009022553  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่น จัดการองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 62] กำลังแสดงหน้าที่ 63/179 [หน้าถัดไป = 64]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179