[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,370

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2034  13/05/2563  ประธานชุมชนในปัตตานีร่วมกับม.อ.ปัตตานีมอบของขวัญให้ประชาชน และเปิดตู้กับข้าวให้ประชาชนสู้กับสถานการณ์โควิด  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_2033  13/04/2563  ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานีเร่งกำลังการผลิตหน้ากากผ้าและชุดป้องกันสำหรับแพทย์และพยาบาล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2032  18/04/2563  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญรับฟังการไลฟ์สดการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเดือนรอมฎอน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2031  21/04/2563  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีเปิดเผยผลการสำรวจ พบประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่รับทราบมาตรการและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2030  15/04/2563  รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีพบนักศึกษาทางเฟสบุก ไลฟ์ ตอบคำถามม.อ.ทำอะไรเพื่อดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โควิด  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2029  13/04/2563  ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานีเร่งกำลังการผลิตหน้ากากผ้าและชุดป้องกันสำหรับแพทย์และพยาบาล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2028  13/04/2563  นักศึกษาไทยจากปากีสถานที่ ม.อ.ปัตตานีปลอดโควิด ได้กลับบ้านทุกคน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2027  07/04/2563  An Academician from Prince of Songkla University Pattani Campus Developed a 3D Website to Monitor the Situation of the Covid-19 in Thailand and the Globe  วิจัย  เวียนภายใน
_2026  02/04/2563  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานีพัฒนาเว็บไซต์ในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2025  31/03/2563  รายงานความคืบหน้าการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และพักอาศัยที่หอพัก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉบับที่ 1 ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2024  30/03/2563  Open Letter Prince University Pattani Campus  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2023  30/03/2563  จดหมายเปิดผนึกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กรณีจังหวัดปัตตานีขอใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานีเป็นสถานที่กักตัวนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/179 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179