[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,376

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_829  2409092544  วิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_828  2409092544  บุคลากร ม.อ. ปัตตานี เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2544  อื่นๆ  ศรีตรัง
_827  2409092544  วันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_826  2408082544  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2544  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_825  2408082544  ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่าง และอาจารย์ดีเด่น  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_824  2408082544  บุคลากร ม.อ. ปัตตานี บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_823  2408082544  สรุปรายงานกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_822  2408082544  สำเนาพระโอวาท  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_821  2407072544  โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_820  2407072544  ทบวงมหาวิทยาลัย จัดสรรงบกว่าสามล้านบาทให้ ม.อ. ปัตตานี ฟื้นฟูความรู้ทักษะบัณฑิตที่ว่างงาน  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_819  2407072544  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. ปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_818  2407072544  แผนแม่บทระยะ 15 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 110] กำลังแสดงหน้าที่ 111/179 [หน้าถัดไป = 112]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179