[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,280

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1896  0000032561  ม.อ.ปัตตานี ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนและครูในชายแดนใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1895  0000032561  ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1894  0000022561  ม.อ. ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1893  0000022561  4 องค์กรร่วมปลูกป่าชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1892  0000022561  3 พันธมิตรด้านวัฒนธรรม ฝึกหัดหนังตะลุงให้เยาวชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักษ์ใต้สืบสานเผยแพร่หนังตะลุง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1891  0000022561  เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1890  0000022561  พุทธศาสนิกชน จ.ปัตตานี ร่วมระบายสีบนผืนผ้าเพื่อนำไปถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1889  0000012561  ม.อ.ปัตตานี น้อมรำลึกพระคุณครู จัดกิจกรรมวันครู “ห้าทศวรรษ เจิดจรัส พระคุณครู”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1888  0000012561  ม.อ.จัดอบรมอบรมการเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้ (ESI)  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1887  0000012561  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และธนาคารออมสิน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1886  0000012561  นักเรียนมัธยมปลายเลือกเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กว่า 100% ของเป้าหมาย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1885  0000012561  ม.อ.ปัตตานี มอบรางวัล“ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26/179 [หน้าถัดไป = 27]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179