[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,341

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1335  0006032551  ม.อ. ปัตตานี ทุ่มงบ ๔๐ ล้านบาท สร้างอาคารนันทนาการ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1334  0005032551  ม.อ. ปัตตานี ร่วมจัดการสัมมนานานาชาติ เพื่อจัดระบบการศึกษาที่มีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1333  0004022551  ม.อ. ปัตตานี เร่งเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการด้านอาชีพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1332  0002012551  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภูมิศาสตร์กับการบริหารจัดการพิบัติภัยเชิงพื้นที่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1331  0001012551  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการจัดตั้งบริษัทครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1283  0000032551  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการต้านยาเสพติดโดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1243  3/01/2551  ขอเชิญร่วมพิธีถวายการไว้อาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1242  0075122550  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1241  0074122550  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ประกวดกลอนวันครู  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1240  0069112550  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง สีสันแห่งสายน้ำ ประจำปี 2550  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1239  0067102550  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1238  0066102550  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 70] กำลังแสดงหน้าที่ 71/179 [หน้าถัดไป = 72]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179