[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,414

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1483  11/2553  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1482  11/2553  ชาวปัตตานีและนักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1481  11/2553  ผู้ประกอบการ พึงพอใจบัณฑิต ม.อ.ต้านความซื่อสัตย์ มีศิลธรรม  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1465  0047112553  ม.อ. ปัตตานี สร้างอาคารต้นแบบบ้านรังนกต้นทุนต่ำ  วิจัย  เวียนภายใน
_1464  0044112553  ม.อ. เปิดหลักสูตรสองปริญญา ผลิตนักนิติศาสตร์ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1463  0043112553  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1462  0042102553  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการกีฬา ๔ สถาบัน พหุวัฒนธรรมสร้างเสริมสันติสุขชายแดนใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1461  0038102553  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1460  0037102553  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1459  0036092553  ม.อ. ปัตตานี จัดวิ่ง Fun run ๒๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1458  0035092553  ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ วันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1457  0034092553  ผศ. พิเชษฐ เปียร์กลิ่น รับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลศิลป์ พีระศรี ประจำปี ๒๕๕๓  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 59] กำลังแสดงหน้าที่ 60/179 [หน้าถัดไป = 61]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179