[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,318

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1958  05/05/2562  ซูกอปอซอ วิถีรอมฎอนอันประเสริฐ 3 โอกาสแห่งการร่วมเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ มัสยิดรายอฟาฏอนี จะบังติกอ เมืองปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1957  10/06/2562  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการ วัดหลักเมือง วัดตานีนรสโมสรฯ และทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1956  07/06/2562  นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนอุดหนุนนวัตกรรมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกว่า 7 แสนบาท  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1955  04/06/2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ 6 ในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1954  07/05/2562  โรงงานแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1953  24/04/2562  ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๗  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1952  03/04/2562  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันสู่เหย้าในวาระที่คณะครบรอบ 45 ปี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1951  03/04/2562  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล"  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1950  13/03/2562   ม.อ.เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1949  25/03/2562  วิทยาเขตปัตตานีเตรียมส่งนักกีฬา14 ประเภทร่วมแข่งขันในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1948  13/03/2562  ม.อ.ปัตตานีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ให้ผู้สนใจใช้เป็นสถานที่ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์งาน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1947  13/03/2562  ม.อ.ปัตตานี เปิดตัวหุ่นนวัตกรรมยางพาราเพื่อการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิจัย  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/179 [หน้าถัดไป = 20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179