[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,379

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1417  0008022553  ม.อ. ปัตตานี เปิดค่ายสอนเสริมความรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1416  0007022553  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1415  0005022553  ม.อ. ปัตตานี จำหน่ายผลงานศิลปกรรมในโครงการผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมเชิงพาณิชย์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1414  0002012553  เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี รับนักศึกษารุ่นแรก ปี ๒๕๕๔  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1413  0001012553  ม.อ. ปัตตานี สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจรสร้างสายใยใน ๕ จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1412  02/2553  ม.อ.ปัตตานีรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1411  1/2553  ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน คาราวานอาชีพ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1410  01/2553  การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ครั้งที่ 3  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1409  02/2553  ม.อ.ปัตตานีจัดสัมมนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในงานวันนัดพบแรงงาน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1434  00032552  ม.อ.ทูลเกล้าถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1431  24/09/2552   ปาฐกถา“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดย ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1408  0060112552  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 63] กำลังแสดงหน้าที่ 64/179 [หน้าถัดไป = 65]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179