[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,098

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1237  0057092550  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1236  0055092550  ขอเชิญชมและร่วมการแข่งขันสี่พี่น้องเกมส์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1235  0052082550  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1234  0051082550  ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่าคืนถิ่น 40 ปี ม.อ.  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1233  0050082550  ม.อ. ปัตตานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1232  0049082550  ขอเชิญร่วมแข่งขันและชมกีฬา 2 ฝั่งคลอง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1231  0047082550  ม.อ. ปัตตานี จัดสอบแข่งขันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1230  0046082550  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมประกวดดิเกร์ฮูลูและรองเง็ง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1229  0042072550  ม.อ. ปัตตานี บ่มเพาะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมด้วยการเสริมประสบการณ์บริหารจัดการธุรกิจด้านการเกษตร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1228  0040062550  ม.อ. ปัตตานี ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1227  0039062550  ฉลอง 40 ปี ม.อ. ปัตตานี นำเสนอผลงานเด่นสู่ชุมชนในงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2550  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1226  0037062550  ม.อ. ปัตตานี สร้างระบบเครือข่ายเยาวชนสร้างสันติสุขชายแดนใต้ฝึกอาชีพให้เยาวชนประดิษฐ์กรงนก เพื่อประดับอาคารสถานที่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 71] กำลังแสดงหน้าที่ 72/179 [หน้าถัดไป = 73]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179