[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,388

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1774  02/2559  ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1769  27/01/2559  ม.อ.ปัตตานีจับมือ UUM มาเลเซีย ร่วมพัฒนานักศึกษา และบุคลากรระหว่างสองสถาบัน  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_1766  09/01/59  ม.อ.ปัตตานี ยกทัพนักกีฬามุ่งชิงชัยกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1765  08/01/59  ม.อ.ปัตตานี จับมือ 12 องค์กรภาคี แถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1763  13/01/2559  ม.อ.ปัตตานีเร่งส่งเสริม สนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่ยั่งยืน ลดการนำเข้าสินค้าจากยางพารา และสร้างนวัตกรรมจากยางพารา  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_2201  01/07/2558  ม.อ. ปัตตานี เปิดบ้านให้ประชาชนชมผลงานวิชาการ ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1773  0018092558  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1772  0013072558  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1771  08/08/2558  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเลือกเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สูงสุด 3 อันดับแรก  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1770  30/10/2558  ม.อ.ปัตตานีและม.อุตระมาเลเซีย ฟื้นกีฬาsintani game  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1768  15/11/2558  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1764  13/01/58  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินไทยและนานาชาติ 12 ประเทศ จัด workshop ผลงานด้านทัศนศิลป์ ระดับโลก  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 35] กำลังแสดงหน้าที่ 36/179 [หน้าถัดไป = 37]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179