[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,337

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_841  2411112544  งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2544  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_840  2411112544  บัณฑิต ม.อ. มีงานและเงินเดือนสูงขึ้น  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_839  2411112544  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี พัฒนาพจนานุกรมภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี ให้มีเสียงประกอบคำศัพท์ทุกคำ  วิจัย  ศรีตรัง
_838  2411112544  ม.อ. ปัตตานี วิจัยพบปัญหาแรงงานไทยไม่ได้ขาดแคลนแต่ขาดคุณสมบัติ ควรเพิ่มหลักสูตรด้านช่างและภาษา  วิจัย  ศรีตรัง
_837  2411112544  มรดกทางวัฒนธรรมหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_836  2410102544  กองทุนหลวงพ่อทวดรุ่นพิเศษ 25 ปี ม.อ. มอบทุนการศึกษา  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_835  2410102544  บันทึกความทรงจำรูสมิแลเกมส์ ณ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_834  2410102544  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี เตรียมศึกษาผลกระทบของการใช้แรงงานข้ามแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  วิจัย  ศรีตรัง
_833  2410102544  สุขภาพดีด้วยสมุนไพร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_832  2410102544  ปัจจัยทอดกฐิน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_831  2410102544  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_830  2409092544  เรือนขนมปังขิง : การผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตก - ไทย สู่สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 109] กำลังแสดงหน้าที่ 110/179 [หน้าถัดไป = 111]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179