[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,276

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_586  9813092536  โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับสอนพิเศษพิชิตเอนทรานซ์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_585  9401092536  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2535  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_584  9227082536  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_583  9024082536  ให้ความมั่นใจทุกอาคารในมหาวิทยาลัยไม่ทรุด  อื่นๆ  เวียนภายใน
_582  8230072536  ม.อ. ปัตตานี เชิญร่วมกิจกรรมสุขภาพดี 25 ปีคณะศึกษาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_581  7402072536  ม.อ. ปัตตานี จัดงานสัปดาห์นิทรรศการทางภาษา  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_580  7024062536  ม.อ. ปัตตานี ได้รับประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_579  6923062536  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_578  6518062536  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 และโครงการความหวังใหม่ จัดอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงที่ 2  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_577  6418062536  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรักษามาตรฐานทางวิชาการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_576  6014062536  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมละครเพลง "หอบฝันมาสัญจร"  อื่นๆ  เวียนภายใน
_575  5914062536  ม.อ. เผยแพร่เรือนไทยมุสลิมที่เยอรมัน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 153] กำลังแสดงหน้าที่ 154/179 [หน้าถัดไป = 155]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179