[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,350

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1677  17/09/57  คณะผู้บริหารสถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการฮาลาล The Conference of Food and Medicine in light of Recent Developments ณ มหาวิทยาลัยซาร์จาห์ (University of Sharjah) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านกิจการฮาลาล  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1676  17/09/57  ผลงานวิจัยหมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพารา ลดปัญหาแผลกดทับผู้ป่วยผ่าตัด ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลเหรียญทอง ณ กรุงเจนีวา  วิจัย  ศรีตรัง
_1675  17/09/57  ม.อ.เตรียมขยายศักยภาพทางวิชาการสู่ส่วนกลาง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1674  17/09/57  ผู้บริหาร ม.อ. เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพฯ  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1673  17/09/57  นักวิชาการอิสลามศึกษา แนะชาวมุสลิมต้องเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง จะทำให้ปฏิบัติตัวถูกต้องเช่นกันในเดือนรอมฏอนนี้ เชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วมนำสันติภาพสู่เพื่อนมนุษย์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1672  17/09/57  สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจัดเสวนา “วิทยุเคลื่อนที่ การสื่อสารเรื่องดีๆ ที่ชุมชนลุกขึ้นมาปฏิรูป” ครั้งที่ 7 ถ่ายทอดสดจากกลุ่มสตรีดาหลา ต.จะบังติกอ เทศบาลเมืองปัตตานี วันพุธที่ 18 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1671  17/09/57  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 4th "SCiUS Forum”  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1670  17/09/57  ม.อ.สอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐาน 6 วิชา แก่นักเรียนมัธยมปลาย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1669  17/09/57  บัณฑิตอาสา ม.อ.สร้างสุขภาพ ด้วยการตั้งชมรมผู้สูงอายุแก่ชุมชนมัสยิดนุรุลอิสลาม อ.ยะรัง ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1668  17/09/57  คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดป้ายอาคารเรียนและบริหารคณะ ชูความเป็นเลิศในองค์ความรู้รัฐศาสตร์ชายแดนใต้ ประชาคมอาเซียนและสากล  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1667  17/09/57  45 ปี ม.อ. 45 ปีเพื่อเพื่อนมนุษย์ ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ศรีตรัง
_1666  17/09/57  หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 และนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวสัญจร ชุด “อายตนะ”  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 42] กำลังแสดงหน้าที่ 43/179 [หน้าถัดไป = 44]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179