[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,346

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_965  2605052546  ม.อ. ให้ทุนนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_964  2605052546  คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารของชุมชน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_963  2605052546  ทีม ม.อ. ได้อันดับ 4 คว้า 6 เหรียญทอง กีฬาบุคลากรทบวงฯ ครั้งที่ 22  อื่นๆ  ศรีตรัง
_962  2605052546  นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี ผลิตไรน้ำเค็มจากน้ำทิ้งของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล  วิจัย  ศรีตรัง
_961  2605052546  แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_960  2605052546  มหาวิทยาลัยนอกระบบ : ความคืบหน้าของ ม.อ.  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_959  2605052546  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ยุคใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_958  2605052546  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมเรียนวิชาของคณะ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_957  2605052546  ทีมที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่นระดับประเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_956  2604042546  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT Studies Center)  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_955  2604042546  ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 35 ปี คณะศึกษาศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_954  2604042546  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ 6 องค์กร จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ ในจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 99] กำลังแสดงหน้าที่ 100/179 [หน้าถัดไป = 101]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179