[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,113

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1846  013082560  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๕ “ผ้ากับวิถีชีวิตถิ่นแดนใต้ ๕๐ ปี สงขลานครินทร์”  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1845  009062560  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ ณ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1844  006042560  ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1843  005042560  ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1842  004032560  ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี ๒๕๖๐  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1841  003032560  นักปั่นจักรยานทั้งไทยและมาเลเซียสมัคร “ปั่นเพื่อน้อง” ที่ ม.อ.ปัตตานี แล้วกว่า ๓๐๐ คน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1840  001012560  ม.อ.ปัตตานี ขับเคลื่อนภารกิจประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ร่วมกับกลุ่มคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา รณรงค์รับบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อแผ่นเจลยางป้องกันแผลกดทับ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1828  0021112560  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1827  0019092560  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ทั้ง ๓ พระองค์ และปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1826  18/09/2560  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1825  15/09/2560  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1824  19/07/2560  ผู้บริหารประเทศ และนักวิชาการศาสนาอิสลาม 40 ประเทศทั่วโลก ระดมสมองใช้ศาสนาขับเคลื่อน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 30] กำลังแสดงหน้าที่ 31/179 [หน้าถัดไป = 32]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179