[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,298

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_999  2607072546  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดอบรม “เยาวชนคนข่าว”  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_998  2607072546  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ. ปัตตานี ให้บริการวิชาการชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นไปใช้ได้จริง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_997  2607072546  เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_996  2607072546  งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 11  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_995  2607072546  การแสวงหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสันติภาพในภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_994  2607072546  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับภาครัฐและเอกชนระดมสมองเพื่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_975  2606062546   พิธีไหว้ครู ประจำปี 2546  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_974  2606062546  สรุปบทเรียนชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_970  2606062546  จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 1 ณ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_969  2606062546  แฆและตัมปุรง : กีฬาพื้นบ้านสันทนาการล้ำค่าของชาวพอแม็ง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_968  2606062546  ทิศทางหลัก ม.อ. 3 ปีข้างหน้า ความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ บัณฑิตมีสมรรถนะสากล ใกล้ชิดชุมชน บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_967  2606062546  ม.อ. ลงนามข้อตกลงกับ SWAU ประเทศจีน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 98] กำลังแสดงหน้าที่ 99/179 [หน้าถัดไป = 100]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179