[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,375

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_726  3111032539  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายอิสลามศึกษาภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_725  2728022539  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_724  2523022539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมนาฏศิลป์พื้นเมือง "ตารีกีปัส"  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_723  2323022539  เฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 28 ณ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_722  2216022539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการพัฒนาการผลิต - การตลาดไม้ผลเศรษฐกิจแบบครบวงจร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_721  1916022539  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเยาวชนกับยาเสพติดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_720  1812022539  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักเรียนร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_719  1406022539  33 ประเภทกีฬาในกีฬาบุคลากร ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_718  1306022539  ม.อ. ปัตตานี ประสบความสำเร็จในการผลิตลูกกุ้งกุลาดำพร้อมจำหน่ายให้แก่เกษตรกร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_717  0830012539  ม.อ. ปัตตานี ร่วมมือทางภาษาและวรรณคดีมาเลเซียกับสภาภาษาและหนังสือแห่งประเทศมาเลเซีย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_362  1912122539  ม.อ. ปัตตานี ได้รับงบแปดแสนบาทเพื่อจัดทำมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี  วิจัย  ศรีตรัง
_360  1911112539  ม.อ. ปัตตานี ส่งนักศึกษาอาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจประชามติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 135] กำลังแสดงหน้าที่ 136/179 [หน้าถัดไป = 137]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179