[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,347

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1383  01/05/2552  วิทยาเขตปัตตานีเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1382  21/04/2552  ม.อ.ปัตตานีชี้แจงกรณีเหตุทำลายวัตถุต้องสงสัยบริเวณถนนเจริญประดิษฐ์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1381  20/03/2552  กองอาคารสถานที่ เชิญศิลปินดิเกร์ฮูลูพัฒนาองค์ความรู้สำหรับรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ให้แก่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1380  2/2552  ผลการแข่งขันเรือยาว ปี 2552  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1379  0006012552  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1378  0005012552  ม.อ. ปัตตานี จัดตั้งหน่วยภูมิสารสนเทศเพื่อผลิตนักวิจัยและเป็นฐานข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  วิจัย  เวียนภายใน
_1377  0004012552  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1376  0002012552  นักวิชาการ ม.อ. ปัตตานี นำเสนอการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  วิจัย  เวียนภายใน
_1375  0001012552  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๔  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1374  0067122551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1373  0066122551  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1372  0065122551  “รองเท้าวัว” นวัตกรรมใหม่ ลดการนำเข้า ส่งเสริมการค้าภายในประเทศ  วิจัย  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67/179 [หน้าถัดไป = 68]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179