[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,366

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1264  2704042547  PSU Pattani English Camp 2004  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1263  2704042547  ประเพณีสงกรานต์ ณ วิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1262  2704042547  รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางการรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1261  2703032547  พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และศิลปะ ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1260  2703032547  สามองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงนิทรรศการร่วมสมัย ภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบ โดยศิลปินเปโดร คาบอลเลโร่ ในผลงานชุดโลกลึกลับแห่งอาณาจักรเปรู  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1259  2703032547  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาและฟื้นฟูการทอผ้าลีมา บ่งบอกถึงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งภูมิปัญญา ท้องถิ่นของบรรพชนในภาคใต้ตอนล่าง  วิจัย  ศรีตรัง
_1258  2703032547  บรรยายพิเศษเรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1257  2702022547  ที่นี่ ม.อ. แด่เธอผู้แสวงหา  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1256  2702022547  ระดมแนวคิดร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาชายแดนใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1255  2702022547  วันเด็กแห่งชาติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1254  2702022547  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1253  2702022547  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ใน “วันครู”  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 88] กำลังแสดงหน้าที่ 89/179 [หน้าถัดไป = 90]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179