[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,431

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1528  20/03/2555  เรียนที่ ม.อ.ปัตตานี มีโอกาสพบโลกกว้างทั้งระหว่างเรียนและเมื่อจบการศึกษา  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1527  13/03/2555  ม.อ.ปัตตานี นำงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชน สร้างยางปูสระเก็บกักน้ำให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ ๔๐ จังหวัดปัตตานี และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล  วิจัย  สื่อสารมวลชน
_1526  15/03/2555  ข้าราชการในม.อ.ปัตตานีมีความพึงพอใจในชีวิตราชการสูง มีความเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดปานกลาง  วิจัย  ศรีตรัง
_1525  14/03/2555  ทีมเปตองนราธิวาส ทีมที่ 2 ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ในการแข่งขันเปตองเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1524  12/03/2555  วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 5 ประเภทกีฬาใน"สงขลานครินทร์ เกมส์"  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1523  25/02/2555  นักกีฬาฟุตซอลกว่าสองร้อยทีม ร่วมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1522  0005022555  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1521  18/01/2555  ขอเชิญชมแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1520  25/12/2554  ม.อ. ปัตตานี ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา และกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราจำนวน 50 โรงงาน ในการพัฒนาโรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1519  29/12/2554  สังคมชื่นชมนักศึกษาและบัณฑิตสงขลานครินทร์ ที่ขยัน อดทน และสู้งาน  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1518  12/2554  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1517  15/11/2554  ม.อ.ปัตตานี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/รายนามผู้บริจาค  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 54] กำลังแสดงหน้าที่ 55/179 [หน้าถัดไป = 56]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179