[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,349

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1059  0048062547  เปิดหอศิลป์ ณ ม.อ. ปัตตานี จุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปะภาคใต้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างแนวคิดด้านวัฒนธรรมภูมิภาค  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1058  0046052547  ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ ม.อ. ปัตตานี พร้อมเปิดการแสดงภาพและวาดเส้นนานาชาติระดับโลกเป็นครั้งแรกของภาคใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1057  0045052547  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 8  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1056  0043052547  ม.อ. ปัตตานี พร้อมรับนักศึกษาใหม่เน้นการสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ บำเพ็ญประโยชน์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1055  0042052547  นักศึกษาให้ความไว้วางใจเลือก ม.อ. เป็นอันดับ 5 ของผู้สมัครเลือกเรียนมากที่สุด รับรองความปลอดภัยต่อสถานการณ์ภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1054  0037052547  37 ปีแห่งความภูมิใจ ม.อ. ปัตตานี พร้อมนำเสนอผลงานสู่ชุมชนในงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2547  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1053  0036042547  รัฐสานต่อโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอีก 5 ปี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1052  0035042547  นักวิชาการและประชาชนระดมแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ ม.อ. ปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขและพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1051  0030042547  ขอเชิญส่งตราสัญลักษณ์งาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2547 เข้าประกวดชิงรางวัล  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1050  0029042547  ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1049  0024032547  เลื่อนนิทรรศการศิลปะจากออสเตรเลีย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1048  0022032547  ม.อ. ปัตตานี เสริมทักษะด้านภาษาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 93] กำลังแสดงหน้าที่ 94/179 [หน้าถัดไป = 95]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179