[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,327

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_918  2511112545  รายงานสรุปผลการประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับภาคใต้พบว่าเรื่อง แนวคิดองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคใต้ และศิลปะการแสดงและการอภิปรายทางสังคม ได้ระดับความสนใจในระดับดีมาก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_917  2510102545  บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ทางสาขาสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_916  2510102545  ม.อ. จัดงานวันสงขลานครินทร์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_915  2510102545  ทุนสนับสนุน PH.D ศักยภาพใหม่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_914  2510102545  นักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.อ. ปัตตานี ได้เหรียญทองศิลปะระดับโลกที่ประเทศไต้หวัน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_913  2510102545  วันมหิดล ณ ม.อ. ปัตตานี เฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_912  2510102545  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาทางวิชาการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย เป็นสถาบันแรกในประเทศ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_911  2510102545  ทบวงมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_910  2510102545  บุคลากร ม.อ. ปัตตานี ร่วมงานอำลารูสมิแล ในงานวันเกษียณอายุราชการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_909  2510102545  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม รายงานความคืบหน้าและหารือการประดิษฐานปืนพญาตานีที่ จ.ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_908  2509092545  สัมมนาภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคใต้ “โยคะเพื่อสุขภาพและความคืบหน้าเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย”  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_907  2508082545  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 103] กำลังแสดงหน้าที่ 104/179 [หน้าถัดไป = 105]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179