[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,410

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_359  1911112539  นักกีฬากว่า 700 คน ร่วมการแข่งขันเดินวิ่งรูสมิแลมินิฮาล์ฟมาราธอนที่ ม.อ. ปัตตานี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_358  1911112539  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ม.อ. เฉลิมพระเกียรติ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_357  1910102539  มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_356  1909092539  ทีม มทบ. 42 ค่ายเสนาณรงค์ ได้ครองถ้วยเปตองพระราชทานฯ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_355  1909092539  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จัดสัมมนาและเดินป่าหาสมุนไพร พบสมุนไพรเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_354  1909092539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร "เจริญ - ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล" และวางศิลาฤกษ์มณฑปพระพุทธรูปบูชา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_353  1908082539  นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_352  1908082539  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับงานด้านวิเทศสัมพันธ์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_351  1908082539  บุคลากรเกษียณอายุราชการ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_350  1908082539  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_349  1907072539  ม.อ. ปัตตานี ได้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนใหม่  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_347  1907072539  นักธุรกิจปัตตานี สนับสนุนงบล้านบาทให้ ม.อ. ปัตตานี ตั้งศูนย์ศึกษาเมืองปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 136] กำลังแสดงหน้าที่ 137/179 [หน้าถัดไป = 138]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179