[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,305

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_705  8304102538  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนากลยุทธ์ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_704  8204102538  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_703  7918092538  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเทคโนโลยีน้ำยาง  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_702  7811092538  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันมหิดล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_701  7631082538  วิทยาเขตปัตตานี จัดงานเกษียณอายุราชการ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_700  7531082538  ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_699  7418082538  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_698  7007082538  ขอเชิญชมสัปดาห์ภาพยนต์ญี่ปุ่นฟรี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_697  6725072538  ม.อ. ปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_696  6625072538  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาอิสลามกับอุตสาหกรรม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_695  6420072538  จัดงานไอทีปัตตานี ' 38 ที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_694  6103072538  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 139] กำลังแสดงหน้าที่ 140/179 [หน้าถัดไป = 141]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179