[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,304

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_624  3808032537  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายอิสลามภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_623  3708032537  ม.อ. ปัตตานี เปิดสอนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_622  3104032537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับต้น  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_621  3002032537  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_620  2901032537  ม.อ. ปัตตานี อบรมการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_619  2801032537  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมภาคฤดูร้อน 4 โครงการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_618  2724022537  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_617  2624022537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการสอนเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับครูสอนเด็กเล็กใน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_616  2421022537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_615  2017022537  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรม 3 โครงการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_614  1917022537  สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมรวม 6 โครงการ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_613  1502022537  ม.อ. ปัตตานี จัดแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานฯ  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 148] กำลังแสดงหน้าที่ 149/179 [หน้าถัดไป = 150]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179