[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,287

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_928  2601012546  วันครู ณ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_856  0031032546  ม.อ. ปัตตานี ให้บริการแปลเอกสาร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_853  0008012546  ม.อ. ปัตตานี ผลิตบัณฑิตด้านฟิสิกส์เสริมความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_927  2512122545  ผลการแข่งขัน Funrun วันกีฬาแห่งชาติ  อื่นๆ  ศรีตรัง
_926  2512122545  วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเติมใจศูนย์วัยรุ่นเพื่อสุขภาพทั้งกายและใจ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_925  2512122545  ประเพณีวันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_924  2512122545  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ย้ายที่ทำการใหม่  อื่นๆ  ศรีตรัง
_923  2512122545  ระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา : เป็นแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_922  2511112545  ผลสำรวจบัณฑิต ม.อ. ปีล่าสุด ได้งานทำเพิ่ม – เงินเดือนเพิ่ม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_921  2511112545  ม.อ. เปิดเครือข่ายห้องสมุดร่วมทั้ง 5 วิทยาเขต  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_920  2511112545  ม.อ. ส่งเสริมชุมชนใช้แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองที่ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_919  2511112545  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง รุกจัดอบรมพัฒนาบุคลากรถึงประตูบ้านทั่วทุกภูมิภาค  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 102] กำลังแสดงหน้าที่ 103/179 [หน้าถัดไป = 104]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179