[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,294

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_210  1604042536  ม.อ. ได้ที่ 2 ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวง  อื่นๆ  ศรีตรัง
_209  1603032536  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนชนบทยากจน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_208  1603032536  จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่ ม.อ. ปัตตานี เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_207  1603032536  ตั้งศูนย์บริการฮอทไลน์ บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่นักศึกษา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_206  1603032536  ผักเบี้ยทะเลและผักบุ้งทะเลใช้เป็นอาหารสัตว์ปีกได้ดี  วิจัย  ศรีตรัง
_205  1603032536  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_204  1603032536  เอกอัครราชทูตอิสราเอล เยี่ยมชมวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_203  1602022536  บริจาคสมทบกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก  อื่นๆ  ศรีตรัง
_202  1602022536  ระดมความคิดจัดตั้งสถาบันการเงินอิสลามในภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_201  1602022536  ม.อ. สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_200  1602022536  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ Washington State University  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_199  1602022536  งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่าวปัตตานี ปี 2536  วิจัย  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 158] กำลังแสดงหน้าที่ 159/179 [หน้าถัดไป = 160]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179