[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,315

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_574  5301062536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_573  5201062536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมผู้บังคับบัญชากับการพัฒนาทีมงาน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_572  4204052536  กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาศิลปินภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_571  4104052536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรม "ติวเข้มภาษาอาหรับ"  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_570  4030042536  ประเมินผลโครงการความร่วมมือระหว่าง มอ. กับ WSU  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_569  3723042536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมเทคนิคการเป็นเลขานุการที่ประชุม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_567  3623042536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_566  3523042536  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 และโครงการความหวังใหม่ จัดอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_565  3129032536  นักศึกษาแคนาดา มาศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_564  1710022536  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_563  1404022536  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_562  0105012536  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมติวเข้ม "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน"  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 154] กำลังแสดงหน้าที่ 155/179 [หน้าถัดไป = 156]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179