[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,102

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_544  0309012535  ม.อ. ปัตตานี จัดประชุมผลงานวิจัยพัฒนาอ่าวปัตตานี  วิจัย  เวียนภายใน
_191  1511112535  ม.อ. ปัตตานี ทำวิจัยผลิตแบริ่งเพลาเรือจากยางธรรมชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  วิจัย  ศรีตรัง
_190  1511112535  เชิญชวนอุดหนุนร้านอาหาร ม.อ. รายได้นำไปใช้ในโครงการพัฒนาชุมชน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_189  1511112535  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่บริการให้แก่ประชาชนในชนบท  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_188  1511112535  พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 14 จังหวัดภาคใต้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_187  1511112535  ทุนการศึกษารูสะมิแล  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_186  1511112535  นักศึกษา มอ. ได้เหรียญทองปันจักสีลัตโลก  อื่นๆ  ศรีตรัง
_185  1510102535  รางวัลกวีนิพนธ์  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_184  1510102535  การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_183  1510102535  ภาวะการทำงานของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_182  1510102535  ผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี  อื่นๆ  ศรีตรัง
_181  1510102535  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.อ. - ม. เรอิตากุ  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 161] กำลังแสดงหน้าที่ 162/179 [หน้าถัดไป = 163]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179