[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,424

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2115  07/07/2564  วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 รวม 26 คน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2114  13/08/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้วัคซีนแก่ชาวปัตตานีและแรงงานในจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 จำนวนประมาณ 4,500 คน โดยลงทะเบียนผ่านชุมชน และองค์กรที่สังกัด  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2113  07/08/2564  ม.อ.ส่งมังคุดและทุเรียนไปมช.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2112  06/08/2564  ผลไม้จากเกษตรกรปัตตานีเกือบ 30 ตัน ส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2111  05/08/2564  ม.อ.ปัตตานีเปลี่ยน LQ สถานกักกันโรคท้องที่ เป็นCI ศูนย์แยกโรคชุมชน สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2110  04/08/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานีพร้อมให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แก่ชาวปัตตานีกว่า 4,000 คน ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม นี้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2109  28/07/2564  วิทยาเขตปัตตานีจัด "ถุงรักษ์สุขภาพ" มอบให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2108  20/07/2564  LQ ม.อ.ปัตตานี เปิดรับบริจาคแอลกอฮอล์และชุด PPE  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_2107  19/07/2564  วิทยาเขตปัตตานีจัดสรรทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด-19 รวมกว่า 10 ล้านบาท  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2106  18/07/2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดมอาจารย์แพทย์ พยาบาลจากวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานีช่วยเสริมกำลังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวปัตตานีร่วม 3,000 คน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2105  18/07/2564  โรงพยาบาลสนามม.อ.ปัตตานีเต็มแล้ว ขณะที่สิ่งของสนับสนุนเริ่มมีจำนวนจำกัด  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2104  07/07/2564  กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบวัคซีนให้ประชาคมของวิทยาเขตปัตตานี ทั้งชาวไทยและต่างชาติ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/179 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179