[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 696,100

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1665  17/09/57  นักเรียนชายแดนใต้สนใจสมัครทุน “อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระยะที่ 2 ที่เปิดรับไปจนถึงวันที่ 6 ก.ค.นี้ ณ ม.อ.ปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1664  17/09/57  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย  ผลิตบัณฑิต  selected
_1663  17/09/57  ผลงานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลใน Thailand Kaizen Award 2014  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1662  17/09/57  ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1661  15/09/57  สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1660  16/09/2557  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1659  16/09/57  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีระดับชาติจัดประชุมนักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ภาคใต้ในกระแสโลก กระแสโลกในภาคใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1658  16/09/57  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เชิญนักวิชาการนานาชาติ ร่วมประชุม วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและโภชนาการ  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1657  14/08/2557  ผลการประกวดเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2557  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1656  11/09/2557  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล ณ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1655  15/09/2557  รัฐเห็นชอบอนุมัติให้สร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีหลังใหม่ วงเงินกว่า 250 ล้านบาท เน้นแนวคิดในการออกแบบรูปลักษณ์ของอาคารให้มีการประหยัดพลังงาน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1654  1/09/57  เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 ที่ ม.อ.ปัตตานี “สืบสาน 2 วัฒนธรรม จากที่ราบสูง ถึงปลายด้ามขวาน” จัดงาน 9 วัน 9 คืน ให้ประชาชนได้ซึมซับความงามของศิลปวัฒนธรรม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 43] กำลังแสดงหน้าที่ 44/179 [หน้าถัดไป = 45]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179