[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,285

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_198  1602022536  ละคร "มนต์รักทักษิณ" ของ ม.อ. ได้รับรางวัลพิเศษ "ส่งเสริมการพัฒนาภาคใต้"  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_197  1602022536  ม.อ. ได้ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20  อื่นๆ  ศรีตรัง
_196  1602022536  รับมอบผงว่านหลวงพ่อทวด รุ่นปี 2497  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_195  1602022536  ความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_194  1601012536  สร้างอาคารใหม่ "วิทยาลัยอิสลามศึกษา"  อื่นๆ  ศรีตรัง
_193  1601012536  ผลการทดลองใช้น้ำมันปาล์มเตรียมสารเร่งน้ำยางพาราตามโครงการพระราชดำริ  วิจัย  ศรีตรัง
_192  1601012536  ม.อ. เปิดร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_561  9411122535  ศูนย์อาหารโภชนาการและการพัฒนาชนบทภาคใต้ ม.อ. ปัตตานี ช่วยรัฐพัฒนาชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบครบวงจร  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_560  9124112535  ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการ 5 ธันวาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  อื่นๆ  เวียนภายใน
_559  8613112535  ปัจจัยทอดกฐินสามัคคีกับ ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_558  8505112535  องค์การยูนิเซฟร่วมกับ ม.อ. ปัตตานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการอบรมดูแลเด็กมุสลิมวัยก่อนประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_557  8116102535  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันลอยกระทง  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 159] กำลังแสดงหน้าที่ 160/179 [หน้าถัดไป = 161]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179