[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,291

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1909  0000042561  ม.อ. เชิญชวนวิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจ”  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1908  0000042561  ทีมเขื่อนยะรังได้ครองถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันเปตองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1907  0000042561  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1906  0000032561  นักกีฬาฮอกกี้ ม.อ.ปัตตานี รับโอวาทจากรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1905  0000032561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานมหกรรมอาชีพสร้างนวัตกรรม กศน./อาชีวะ สู่ SNEs และ OTOP ที่ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1904  0000032561  ม.อ.ปัตตานีจัดโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1903  0000032561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสินค้ามหกรรมประชาชน ณ จังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1902  0000032561  ม.อ.ปัตตานี จัดอบรมการพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาเพื่ออนาคต Executive Leader For the Future  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1900  0000032561  ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1899  0000032561  ม.อ.ปัตตานี จัดเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1898  0000032561  คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดเสวนาวิชาการเรื่อง Right to Self-Determination สิทธิในการกำหนดใจตนเองเพื่อสันติภาพปาตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1897  0000032561  ม.อ.ร่วมเชิดชูเกียรติในงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ.  อื่นๆ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25/179 [หน้าถัดไป = 26]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179