[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,266

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_636  5921042537  ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมรายการมองต่างมุม  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_635  5805042537  ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ใน ม.อ. ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_634  5424032537  ม.อ. ปัตตานี จับมือกับกองบังคับการตำรวจดับเพลิง กรมตำรวจ อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_633  5323032537  ม.อ. รับนักศึกษาโดยวิธีสอบตรงกว่า 1,300 คน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_632  5023032537  ม.อ. ปัตตานี จัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนมุสลิมภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_631  4923032537  ม.อ. ปัตตานี จัดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_630  4821032537  โรงเรียนสาธิต ม.อ. เปิดโลกวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_629  4618032537  ม.อ. ปัตตานี อบรมวิธีคำนวณเร็วแนวใหม่  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_628  4316032537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_627  4216032537  ม.อ. ปัตตานี ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  อื่นๆ  เวียนภายใน
_626  4010032537  ประกวดตราสัญลักษณ์งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภูมิภาค ครั้งที่ 3  อื่นๆ  เวียนภายใน
_625  3910032537  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงธุรกิจ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 147] กำลังแสดงหน้าที่ 148/179 [หน้าถัดไป = 149]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179