[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,406

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1492  0013032554  ม.อ. ปัตตานี ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1491  06/07/2554  เลขาธิการศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิดงานม.อ.วิชาการที่ ม.อ.ปัตตานี เชื่อมั่นมหาวิทยาลัย จะเป็นที่พึ่งทางวิชาการที่ยั่งยืนของชุมชน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1490  02/07/2554  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมที่ ม.อ.ปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1489  28/06/2554  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1488  06/2554  นักวิจัยรับรางวัลในงาน“วันนักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554  วิจัย  ศรีตรัง
_1487  5/2554   ม.อ.ประชุมวิชาการระดับชาติ “ญี่ปุ่นศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1486  25/04/2554  ม.อ. เชิญนักวิชาการทั่วโลกประชุมภาวะผู้นำทางการศึกษาภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสังคมฐานความรู้  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1480  4/03/2554  รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมนานาชาติ ที่ ม.อ.ปัตตานี จัดขึ้น ณ จังหวัดภูเก็ต  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1478  02/2554  ม.อ.กลับสู่อันดับ 1 E-university ของไทย จัดลำดับโดย Webometrics  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1477  02/2554  พยาบาล ม.อ. ปัตตานี เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ คาดเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 30 คนในปี 2555  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1476  02/2554  ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยองคมนตรี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1475  02/2554  ข่าวดีสำหรับนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ม.อ. เปิดต้นแบบ e-Learning พื้นที่เสี่ยง ภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 57] กำลังแสดงหน้าที่ 58/179 [หน้าถัดไป = 59]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179