[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,323

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_2128  07/09/2564  ปิดโรงพยาบาลสนาม 5 ภายใน ม.อ.ปัตตานี หลังจากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2127  03/09/2564  ม.อ.ปัตตานีนำนักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_2126  03/09/2564  ม.อ.ปัตตานีเลื่อนฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาจากวันที่ 24 กันยายน เป็นวันที่ 23 กันยายน 2564  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2125  02/09/2564  ม.อ.ปัตตานีจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  อื่นๆ  เวียนภายใน
_2124  01/09/2564  ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อขจัดวงจรความยากจน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2123  01/09/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี นัดหมายประชาชนรับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2 ประจำเดือนกันยายน 2564  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2122  01/09/2564  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนรับวัคซีนเพื่อเตรียมเข้าชั้นเรียนในภาค 2/2564  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_2120  26/08/2564  รางวัลโครงการพัฒนางานสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีประจำปี 2564  วิจัย  เวียนภายใน
_2119  27/08/2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบผ่านได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A  ผลิตบัณฑิต  เวียนภายใน
_2118  23/08/2564  เปิดโรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี ที่หอพัก 3 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2117  22/08/2564  ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี พร้อมให้วัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 แก่ชาวปัตตานีและแรงงานในจังหวัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวนกว่า 5,000 คน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_2116  18/08/2564  เปิดแล้วงาน ม.อ.วิชาการออนไลน์ที่วิทยาเขตปัตตานี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/179 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179