[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,405

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_894  2507072545  ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_892  2506062545  ม.อ. ปัตตานี รับสมัครสอบแข่งขันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_891  2506062545  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดมแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_890  2506062545  สถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.อ. ปัตตานี ระดมความคิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์กรณีแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภาคใต้และแนวทางแก้ไข  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_889  2506062545  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีไหว้ครู  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_888  2506062545  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนานานาชาติที่ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_887  2506062545  ขอเชิญชมการแข่งขันเทควันโด  อื่นๆ  ศรีตรัง
_886  2506062545  ม.อ. ปัตตานี จัดอบรมการสืบค้นสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำรายงานและการเตรียมเพื่อทำวิทยานิพนธ์  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_885  2506062545  ม.อ. ปัตตานี กระชับสัมพันธ์ไทย – ซาอุฯ จัดโครงการร่วมอบรมภาษาอาหรับและวิทยาการอิสลาม เป็นปีที่ 9  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_884  2505052545  นักเรียนสาธิต ม.อ. สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_883  2505052545  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยือนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_882  2505052545  ยุบ ศอ.บต. และ พตท. 43  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 105] กำลังแสดงหน้าที่ 106/179 [หน้าถัดไป = 107]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179