[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,382

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1724  22/9/2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับบริษัท ชัยเจริญมารีน ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1712  17/09/57  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ กรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1711  17/09/57  ม.อ. ร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “เลือกเส้นทางสร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1710  17/09/57  เปิดเวที “ลวดลายและเรื่องเรา ณ ชายแดนใต้” สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_1709  17/09/57  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1708  17/09/57  ผบ.ฉก.ปัตตานี เปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี เชื่อมั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1707  17/09/57  เปิดประชุมนานาชาติด้านการสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ ที่ ม.อ.ปัตตานี  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1706  17/09/57  นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาการแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการกระทิงแดง U Project  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1705  17/09/57  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีระดับชาติจัดประชุมนักวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ภาคใต้ในกระแสโลก กระแสโลกในภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1704  17/09/57  คณะวิทยาการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือกับ ไทยพีบีเอส จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1703  17/09/57  ม.อ. ได้ 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1702  17/09/57  “รองอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี” เผย มหาวิทยาลัยช่วยสร้างโอกาสการศึกษาเยาวชน 3 จชต.เพิ่มขึ้น ต่อยอด งานวิจัยแก้ปัญหาชุมชน ปี 2557 หวังเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก-อาเซียน  อื่นๆ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 39] กำลังแสดงหน้าที่ 40/179 [หน้าถัดไป = 41]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179