[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,322

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1978  0025082561  ขอเชิญนักศึกษาส่งวิดีโอแนะนำ ม.อ.ปัตตานี เข้าประกวดชิงเงินรางวัล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1977  0024092561  เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1976  0023082561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1975  0022082561  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ. หาดใหญ่  พระราชพิธี  เวียนภายใน
_1974  0021082561  ม.อ.ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้สังคมชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1973  0020082561  ม.อ.ปัตตานี รับน้องใหม่ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1972  0019072561  บุคลากรวิทยาเขตปัตตานี เกษียณอายุราชการในปี 2561 มากที่สุด ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1971  0018072561  สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1970  0017062561  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดทำมุมภาพเขียนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะภาพ 3 มิติ ที่แรกในจังหวัดชายแดนใต้  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1969  0016062561  สถาบันฮาลาล ม.อ. ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1968  0015062561  ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1967  0014062561  ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลี ระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22/179 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179