[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,271

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1541  10/9/2555  ผลการแข่งขันเรือยาว ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1539  09/2555  วันมหิดลประจำปี ๒๕๕๕  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1538  11/07/2555  ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปัตตานี ร่วมกับ ม.อ.ปัตตานี จัดประกวดบทเพลงเพื่อแม่ ศาลสานฝันเยาวชนชายแดนใต้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1537  3/7/2555  ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมการแข่งขัน และชม การแข่งขันเรือยาว ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5 และ 120 ปี วันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก ชิงถ้วยองคมนตรี  อื่นๆ  สื่อสารมวลชน
_1536  25/06/2555   นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ  วิจัย  ศรีตรัง
_1535  14/06/2555  ม.อ.ขอเชิญร่วมประชุมและชมงานแสดงสินค้าฮาลาลในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เพื่อเผยแพร่สินค้าฮาลาลสู่ประชาชน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1534  30/05/2555  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๐  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สื่อสารมวลชน
_1533  23/05/2555  นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ 3 รางวัลจากการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_1532  21/05/2555  ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ  พระราชพิธี  สื่อสารมวลชน
_1531  18/05/2555  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับนักศึกษาเพิ่มโดยวิธีพิเศษ  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
_1530  29/03/2555  กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณให้ ม.อ.ปัตตานีสานต่อโครงการเครือข่ายนักศึกษาอิสลามนานาชาติ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1529  29/03/2555   ผลการจัดอันดับ "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university” ม.อ.อยู่ในอันดับTopTen ทั้งในประเทศไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี  ผลิตบัณฑิต  สื่อสารมวลชน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 53] กำลังแสดงหน้าที่ 54/179 [หน้าถัดไป = 55]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179