[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,351

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1347  0029072551  ม.อ. ปัตตานี พัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นต้นแบบด้านวิสาหกิจชุมชน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1346  0028062551  ม.อ. ปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1345  0027062551  ม.อ. ปัตตานี จัดทำพจนานุกรมภาษามลายูถิ่นปัตตานี – ไทย และภาษาไทยเล่มแรกของประเทศ  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1344  0026062551  ขอเชิญส่งคำขวัญขับขี่ปลอดภัยเข้าประกวด  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1343  0024062551  ม.อ. ปัตตานี เชิญนักวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๑  วิจัย  เวียนภายใน
_1342  0022062551  ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา ๕ ประสาน  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1341  0021052551  นักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีผลกระทบต่อการอพยพย้ายถิ่น  วิจัย  เวียนภายใน
_1340  0019052551  ม.อ. ปัตตานี อบรมหลักสูตรครอบครัววิถีธรรม สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ฟรี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_1339  0018052551  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1338  0017052551  ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ประเพณี ม.อ. เทิดไท้ ๘๐ พรรษา  อื่นๆ  เวียนภายใน
_1337  0011042551  ม.อ. ปัตตานี จัดงานวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1336  0010042551  เปิดสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพาราที่ ม.อ. ปัตตานี หวังเป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางพาราแก่สังคม  วิจัย  เวียนภายใน
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 69] กำลังแสดงหน้าที่ 70/179 [หน้าถัดไป = 71]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179