[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,326

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_32  50/08/2541  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาพบปัตตานีในอดีตเป็นคาบสมุทรทองคำแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  วิจัย  เวียนภายใน
_31  47/08/2541  รมว. สุรินทร์ พิศสุวรรณ นำผู้แทนสหประชาติล่องใต้แก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ ม.อ. ปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_29  37/06/2541  ประทานนามพระพุทธรูปบูชาประจำวิทยาเขตปัตตานี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_28  32/05/2541  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พบปะรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_27  29/05/2541  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับโครงการ IMT - GT  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_26  28/05/2541  ม.อ. ปัตตานี จัดสัมมนาระดับนานาชาติเกี่ยวกับอิสลามศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_25  22/03/2541  คณะทูต 13 ประเทศ เยือนวิทยาเขตปัตตานี  บริการวิชาการ  เวียนภายใน
_406  2012122540  นักศึกษาจาก UNIVERSITY OF WOLLONGGONG ปีนี้มา 3 คน  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_405  2012122540  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.อ. กับมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
_404  2012122540  ม.อ. ปัตตานี ศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ  วิจัย  ศรีตรัง
_403  2011112540  ม.อ. ปัตตานี มอบโล่เกียรติคุณแก่ศิลปินพื้นบ้าน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศรีตรัง
_402  2011112540  ม.อ. ปัตตานี จัดทำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาทางการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  บริการวิชาการ  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 128] กำลังแสดงหน้าที่ 129/179 [หน้าถัดไป = 130]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179