[   ล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่ ]
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สิถิติผู้เข้าชม: 695,357

›› ดูสถิติจำแนกตามปี
 
โดย ..ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เจ้าของโครงการ คุณนวพงษ์ เพ็ชรอุไร งานประชาสัมพันธ์   เรียงตาม   ค้นหาตาม ค้นหา ->   
ลำดับ ปีที่ ฉบับเดือน หัวข้อข่าว กลุ่มข่าว ประเภทสื่อ
_1736  27/02/58   3 องค์กรการศึกษา เปิดเวทีจำลองให้เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน รวม 8 ประเทศ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการศึกษาเตรียมสู่สังคมอาเซียน  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1735  02/2558  ม.อ. ได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1731  12/2558  นศ. วิชาเอกภาษฝรั่งเศส ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1734  12/01/2557  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1733  12/12/2557  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากการประกวด LINE DECO Artist Contest  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1732  18/12/2557  นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี คว้ารางวัลผู้นำเสนองานวิจัยดีเด่นระดับชาติจากการประชุมวิชาการ ประชากรศาสตร์แห่งชาติ ๒๕๕๗  ผลิตบัณฑิต  ศรีตรัง
_1730  05/12/2557  ๕ ธันวามหาราช (๒๕๕๗)  พระราชพิธี  ศรีตรัง
_1729  13/11/2557  จากใจ...อิทธิเดช รัตนะ คนครองตน เพื่อ“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1728  13/11/57  พิธีรับมอบอาคาร “80 ปี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ”  อื่นๆ  ศรีตรัง
_1727  18/11/57  ผลการประกวดกระทง หนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ ในวันลอยประทงประจำปี 2557  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เวียนภายใน
_1726  23/09/2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับบริษัท ชัยเจริญมารีน ปัตตานี  บริการวิชาการ  สื่อสารมวลชน
_1725  24/09/2557  วันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗  พระราชพิธี  ศรีตรัง
ข่าวทั้งหมด 2137 รายการ
[หน้าก่อน = 38] กำลังแสดงหน้าที่ 39/179 [หน้าถัดไป = 40]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179