: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 9/ 2565
หัวข้อข่าว : ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ มอบตำราเรียน และอุปกรณ์เทควันโดให้ ม.อ.ปัตตานี
รายละเอียด :
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้  (14 กันยายน 2565) ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายมุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) พร้อมคณะ และโค้ชชัชชัย ชเว หรือ โค้ชเช เยือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  พร้อมทั้งมอบตำราเรียนภาษาเกาหลีให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 200 เล่ม และเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาเทควันโดของแขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และชมการสาธิตการฝึกฝนกีฬาเทควันโด ของนักกีฬาเทควันโด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล และมอบอุปกรณ์เทควันโด ให้กับวิชาเทควันโด แขนงวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   โดยมี รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี  ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี  ผศ.ดร. เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  ร่วมให้การต้อนรับ

2022년 9월 14일 오후 2시, 주태국 대한민국 문승현 대사를 비롯한 대사관 관계자들과 최영석 태국 태권도 대표팀 감독 일행이 송클라나카린대학교 빳따니캠퍼스를 방문했다.
이번 방문에 대해 임찟 릇퐁솜밧 부총장과 몬티라 리라끄리앙싹 학술담당 부총장, 츳차이 우돔판 인문사회대학장 등 대학 관계자들이 따뜻이 맞이했다.
이번 방문에서 대한민국 대사관측은 한국어 교육자료 200권을 인문사회대학에 기증했다.

📣 This afternoon (September 14, 2022) H.E. Mr. Moon Seoung-hyun, the Ambassador of the Republic of Korea to Thailand with his distinguished guests and Mr. Choi Young-seok (Coach Che), head coach of the Thailand Taekwondo national team, have visited Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus.  
Regarding this visitation, Assoc. Prof. Imjit Lertpongsombat, Vice President for Pattani Campus, Asst. Prof. Dr. Montira Leelakriangsak, Vice President for Academic Affairs, Pattani Campus and Asst. Prof. Dr. Cherdchai Udomphan, Dean, with the management team and the faculty members of Faculty of Humanities and Social Sciences, were delightedly to welcome the Excellency and honourable guests.
H.E. Mr. Moon Seoung-hyun, the Ambassador of the Republic of Korea to Thailand, also offered two -hundred Korean language textbooks to the B.A. in Korean Language Programme, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
.
โดย : * [ วันที่ ]