: : : รายละเอียดข่าว : : :

ข่าว ปีที่ :ข่าวปีที่ 5 ฉบับที่ /0 ประจำเดือน 9/ 2565
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล
รายละเอียด :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565  
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  กรมหลวงสงขลานครินทร์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 07.00 น.- ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
เวลา 07.30 น.- บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล)
               - ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ 10 รูป                      
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
เวลา 08.30 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 09.00 น.- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
                 - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ
                - และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
                 - รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี
                 - ประธานในพิธี วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
                - รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
               -  หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมพิธี วางพวงมาลา และถวายความเคารพ
                    (ชาย คำนับ  หญิง ถอนสายบัว)
             - เสร็จพิธี
          การแต่งกาย :  เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก / เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามที่สังกัด
                             ชุดสุภาพ หรือผ้าไทย โทนสีบลู-สีฟ้า
                             นักเรียน/นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
                             ผู้ร่วมพิธีสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาสีขาวตลอดการร่วมพิธี
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 13.15 น. - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
เวลา 13.30-16.30 น.          - จิตอาสาพัฒนาหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
           หมายเหตุ  1. การแต่งกาย : สวมเสื้อยืด โทนสีบลู-สีฟ้า
                   2. ขอความอนุเคราะห์นำอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมาด้วย
โดย : * [ วันที่ ]